Monday, May 21, 2012

இந்தியாவில் மட்டுமே நடக்கும் - புகைப்படங்கள் -பகுதி 3


இங்கே சில புகைப்படங்கள் தந்திருக்கிறேன் .இந்தியாவுக்கே உரித்தானவை .நகைச்சுவைக்காக மட்டுமே. தரப்பட்டிருக்கிறது.
2 comments:

சிட்டுக்குருவி said...

சூப்பர் கெலக்ஸன்பா....செம..செம..காமடிப்பா

Samy said...

Rasithen. Romba alagu. Samy.